Yoga

Chi is levenskracht die je zelf kunt opwekken. Overal is energie. Dit voel je vast wel wanneer er in een ruimte een fijne sfeer hangt. Ook tussen mensen en tussen mensen en dieren hangt er energie. Het is een fijn veld dat fysiek niet zichtbaar...

“Get out of your head and feel.” Mijn creatief proces, was in feite eerst het willen schrijven van een boek, een boek met handvaten waar iedereen mee aan de slag kan in zijn dagelijkse leven. Vanuit mijn eigen verleden, wilde ik delen waar ik “mijn” kracht...

Durf te voelen Niet weglopen voor je gevoel, ook niet voor minder fijne emoties die de neiging hebben steeds terug te komen. We worden erg veel overrompeld met vele prikkels rondom ons. We moeten dit en moeten dat…die monkey mind is er telkens weer. Maar hoe...

Hoe word je bewust van je adem? Je adem. We ademen zonder dat we erbij stilstaan, het gaat helemaal vanzelf. Ademhalen gebeurt meestal onbewust, maar ook bewust in-en uitademen of de adem even inhouden is mogelijk. Onbewuste inademing wordt gestuurd door een impuls vanuit het ademhalingscentrum in het...